Zimnica-KuziołaE. Styl życia twórców teatralnych – na podstawie badań własnych . Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 291-308, 11 paź. 2020.