CabakM. Radzenie sobie ze stresem pracowników instytucji kultury . Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 309-336, 11 paź. 2020.