LudwikowskaK. Recenzja książki Anny Frąckowiak, Moniki Gromadzkiej, Józefa Półturzyckiego „Samokształcenie w edukacji całożyciowej”. Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 344-348, 11 paź. 2020.