ZiębińskaB. Deinstytucjonalizacja a zatrudnienie w sektorze opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Przykład Śląska i Małopolski. Szkoła - Zawód - Praca, n. 20, p. 318-336, 18 sty. 2021.