CieśleńskaB. Odpowiedzialność nauczyciela w pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi. Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 81-92, 11 paź. 2020.