BarańskaM. Studiowanie w dobie ponowoczesności O zanikaniu wspólnoty studenckiej – próba opisu i wyjaśnienia zjawiska. Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 137-149, 11 paź. 2020.