Miko-GiedykJustyna. 2020. „Funkcjonowanie Zawodowe Nauczycieli W środowisku Wiejskim W świetle Oczekiwań społecznych. Perspektywa Temporalna”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 163-77. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.11.