MroczkowskiAdam. 2020. „Właściwości Stylu Nauczania Na Lekcjach Matematyki W Szkole Podstawowej I W Gimnazjum: Perspektywa Uczniowska ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 178-89. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.12.