Czechowska-BielugaMarta. 2020. „Przekonania młodzieży Na Temat osób Bezrobotnych ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 190-202. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.13.