Cybal-MichalskaAgnieszka, i Myszka-StrychalskaLucyna. 2020. „Sukces W Karierze W Opiniach młodzieży ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 203-22. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.14.