LudwikowskaKatarzyna. 2020. „Kontrowersje wokół Badania losów absolwentów studiów Pedagogicznych”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 224-36. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.15.