SołtysiakTeresa. 2020. „Wybory Podstawowych Form działalności: Pracy, Nauki I Wypoczynku Przez Osadzonych – własna aktywność Czy Inne Uwarunkowania? (Studium Indywidualnego Przypadku)”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 268-90. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.18.