Zimnica-KuziołaEmilia. 2020. „Styl życia twórców Teatralnych – Na Podstawie Badań własnych ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 291-308. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.19.