CabakMarcin. 2020. „Radzenie Sobie Ze Stresem pracowników Instytucji Kultury ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 309-36. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.20.