PikułaNorbert G. 2020. „IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej Wyzwania Dla Edukacji ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 354-55. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.24.