TrzosPaweł, i LewickaMonika. 2020. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzicielstwo I Rodzina (Re)konstrukcje życia Codziennego ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 356-57. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.25.