SzempruchJolanta. 2020. „III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja Wobec Wyzwań I Zadań współczesności I przyszłości ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 358-58. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.26.