Smoder, Agnieszka. 2021. „Integracja Czy Oddzielenie życia Zawodowego I Prywatnego? Nowoczesne Technologie Komunikacyjne a Godzenie Pracy Z zobowiązaniami Pozazawodowymi ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 20 (styczeń), 138-51. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.02.10.