Ziębińska, Beata. 2021. „Deinstytucjonalizacja a Zatrudnienie W Sektorze Opieki Nad Osobami Starszymi I niepełnosprawnymi Przykład Śląska I Małopolski”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 20 (styczeń), 318-36. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.02.20.