ŁozowieckaWalentyna. 2020. „Rozwój Kariery Jednostki W Warunkach Zmian społeczno-Ekonomicznych”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 13-32. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.01.