PrzybylskaEwa. 2020. „Ubóstwo Edukacyjne I Region W Niemieckim Dyskursie Naukowym. Zarys Zagadnienia ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 44-63. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.03.