CieśleńskaBeata. 2020. „Odpowiedzialność Nauczyciela W Pracy Z Uczniem Z trudnościami Edukacyjnymi”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 81-92. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.05.