Nawój-PołoczańskaJoanna. 2020. „Doradztwo Zawodowe U Progu Zmian ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 107-23. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.07.