BarańskaMagdalena. 2020. „Studiowanie W Dobie ponowoczesności O Zanikaniu wspólnoty Studenckiej – próba Opisu I wyjaśnienia Zjawiska”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19 (październik), 137-49. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.09.