MroczkowskiA. (2020) „Właściwości stylu nauczania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum: perspektywa uczniowska ”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 178-189. doi: 10.34767/SZP.2020.01.12.