Czechowska-BielugaM. (2020) „Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych ”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 190-202. doi: 10.34767/SZP.2020.01.13.