LudwikowskaK. (2020) „Kontrowersje wokół badania losów absolwentów studiów pedagogicznych”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 224-236. doi: 10.34767/SZP.2020.01.15.