NowosadK. (2020) „Miejsce pracy w systemie wartości życiowych osób zatrudnionych za granicą”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 248-267. doi: 10.34767/SZP.2020.01.17.