SołtysiakT. (2020) „Wybory podstawowych form działalności: pracy, nauki i wypoczynku przez osadzonych – własna aktywność czy inne uwarunkowania? (Studium indywidualnego przypadku)”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 268-290. doi: 10.34767/SZP.2020.01.18.