Zimnica-KuziołaE. (2020) „Styl życia twórców teatralnych – na podstawie badań własnych ”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 291-308. doi: 10.34767/SZP.2020.01.19.