CabakM. (2020) „Radzenie sobie ze stresem pracowników instytucji kultury ”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 309-336. doi: 10.34767/SZP.2020.01.20.