GerlachR. (2020) „Recenzja książki Waldemara Furmanka «Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie» ”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 339-343. doi: 10.34767/SZP.2020.01.21.