LudwikowskaK. (2020) „Recenzja książki Anny Frąckowiak, Moniki Gromadzkiej, Józefa Półturzyckiego «Samokształcenie w edukacji całożyciowej»”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 344-348. doi: 10.34767/SZP.2020.01.22.