PikułaN. G. (2020) „IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm pracy ludzkiej Wyzwania dla edukacji ”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 354-355. doi: 10.34767/SZP.2020.01.24.