SmoderA. (2021) „Integracja czy oddzielenie życia zawodowego i prywatnego? Nowoczesne technologie komunikacyjne a godzenie pracy z zobowiązaniami pozazawodowymi ”, Szkoła - Zawód - Praca, (20), s. 138-151. doi: 10.34767/SZP.2020.02.10.