ZiębińskaB. (2021) „Deinstytucjonalizacja a zatrudnienie w sektorze opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Przykład Śląska i Małopolski”, Szkoła - Zawód - Praca, (20), s. 318-336. doi: 10.34767/SZP.2020.02.20.