CieśleńskaB. (2020) „Odpowiedzialność nauczyciela w pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 81-92. doi: 10.34767/SZP.2020.01.05.