Nawój-PołoczańskaJ. (2020) „Doradztwo zawodowe u progu zmian ”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 107-123. doi: 10.34767/SZP.2020.01.07.