BarańskaM. (2020) „Studiowanie w dobie ponowoczesności O zanikaniu wspólnoty studenckiej – próba opisu i wyjaśnienia zjawiska”, Szkoła - Zawód - Praca, (19), s. 137-149. doi: 10.34767/SZP.2020.01.09.