[1]
SołtysiakT., „Wybory podstawowych form działalności: pracy, nauki i wypoczynku przez osadzonych – własna aktywność czy inne uwarunkowania? (Studium indywidualnego przypadku)”, szp, nr 19, s. 268-290, paź. 2020.