[1]
CabakM., „Radzenie sobie ze stresem pracowników instytucji kultury ”, szp, nr 19, s. 309-336, paź. 2020.