[1]
PikułaN. G., „IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm pracy ludzkiej Wyzwania dla edukacji ”, szp, nr 19, s. 354-355, paź. 2020.