[1]
ZiębińskaB., „Deinstytucjonalizacja a zatrudnienie w sektorze opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Przykład Śląska i Małopolski”, szp, nr 20, s. 318-336, sty. 2021.