[1]
BarańskaM., „Studiowanie w dobie ponowoczesności O zanikaniu wspólnoty studenckiej – próba opisu i wyjaśnienia zjawiska”, szp, nr 19, s. 137-149, paź. 2020.