Miko-GiedykJ. „Funkcjonowanie Zawodowe Nauczycieli W środowisku Wiejskim W świetle Oczekiwań społecznych. Perspektywa Temporalna”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 163-77, doi:10.34767/SZP.2020.01.11.