MroczkowskiA. „Właściwości Stylu Nauczania Na Lekcjach Matematyki W Szkole Podstawowej I W Gimnazjum: Perspektywa Uczniowska ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 178-89, doi:10.34767/SZP.2020.01.12.