Czechowska-BielugaM. „Przekonania młodzieży Na Temat osób Bezrobotnych ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 190-02, doi:10.34767/SZP.2020.01.13.