Cybal-MichalskaA., i Myszka-StrychalskaL. „Sukces W Karierze W Opiniach młodzieży ”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 203-22, doi:10.34767/SZP.2020.01.14.