LudwikowskaK. „Kontrowersje wokół Badania losów absolwentów studiów Pedagogicznych”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 224-36, doi:10.34767/SZP.2020.01.15.