NowosadK. „Miejsce Pracy W Systemie wartości życiowych osób Zatrudnionych Za Granicą”. Szkoła - Zawód - Praca, nr 19, październik 2020, s. 248-67, doi:10.34767/SZP.2020.01.17.